Kijów jak przed wiekami

Kijów jak przed wiekami

Jeżeli chcemy poczuć atmosferę Kijowa sprzed wieków, powinniśmy wybrać się do Soboru św. Sofii (Mądrości Bożej). Ta monumentalna budowla, przypominająca potęgę Rusi Kijowskiej została wybudowana na początku jedenastego wieku w okresie największego rozkwitu miasta, w miejscu jeszcze starszej cerkwi. Tutaj odbywały się koronacje książąt, tu znajduje się jedyny zachowany grobowiec księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. To on założył w Kijowie pierwszą bibliotekę na Rusi i otworzył pierwszą szkołę dla chłopców i dziewcząt. Sobór, który ocalał z najazdów tatarskich, był wielokrotnie przebudowywany. Góruje nad nim aż 19 złotych i zielonych kopuł. Wnętrze podzielone na niewielkie, ale wysokie pomieszczenia, które ozdabiają wspaniałe freski i mozaiki z jedenastego i dwunastego wieku. Wykonywali je artyści bizantyjscy i ruscy. Przez wieki ciągnęły się tu pielgrzymki do słynnej z cudów ikony – mozaiki z jedenastego wieku – wysokiego na sześć metrów wizerunków Matki Bożej. To arcydzieło to symbol Kijowa. Szczególnie piękne są mozaiki przedstawiające scenę Zwiastowania i postać Chrystusa Pantokratora. Obok scen z Ewangelii możemy podziwiać freski ukazujące sceny historyczne, np. ceremonialna procesję księcia Jarosława. Nad klasztorem dominuje 76-metrowa dzwonnica, wybudowana w osiemnastym wieku, która również posiada złotą kopułę.

Both comments and pings are currently closed.