Klimat w Australii

Klimat w Australii

Australia to kraj, na terenie którego występują aż trzy strefy klimatyczne. Są to strefy: podrównikowa, zwrotnikowa oraz podzwrotnikowa. Największą część kontynentu zajmuje strefa zwrotnikowa. Czynniki, które są odpowiedzialne za kształtowanie klimatu na terenie Australii jest przede wszystkim jej położenie na zbiornikach wodnych, jej szerokość geograficzna, a także to, że jest to kontynent odosobniony i nie graniczący lądowo z żadnym innym kontynentem. Dodatkowe czynniki, które decydują o kształtowaniu się warunków klimatycznych są między innymi zawartość lądowa kontynentu, ukształtowanie powierzchni, prądy morskie, a także położenie. Ze względu na położenie Australii na półkuli południowej, w kraju tym panuje inny rozkład pór roku niż na naszej półkuli. Oznacza to, że podczas gdy u nas jest zima, w Australii panuje lato. Natomiast australijskie miesiące zimowe to lipiec i sierpień. Jednak nawet w tych miesiącach średnia temperatura Australii wynosi około 15 stopni Celsjusza. Wartość ta różni się ze względu na strefy klimatyczne na danym obszarze. Klimat Australii jest niezwykle suchy, szczególnie w centralnych częściach kontynentu. Ma na to wpływ układ mas powietrza. W okresie letnim ląd i powietrze szybko się nagrzewają, co powoduje wytworzenie się niżu australijskiego głównie w centrum kontynentu.

Both comments and pings are currently closed.