Ludność w Australii

Ludność w Australii

Ilość ludzi na danym kontynencie jest bardzo istotna. Wpływa ona bowiem w znacznym stopniu na gospodarkę oraz turystykę państw, a także ich znaczenie w świecie. Jeśli chodzi o Australię, niestety nie mamy do czynienia tutaj ze zbyt dużą ilością ludzi. Wielu z tych, którzy są w dodatku stanowią jeszcze imigranci z innych krajów. Jeśli chodzi o średnią zaludnienia na tym kontynencie, jest ona naprawdę bardzo niska, porównując do rozmiarów miejsca. Często wielu ludzi żartuje sobie nawet z tego, że w Australii ludzi jest nawet mniej, niż kangurów, z którymi mamy tam do czynienia. Jest to z jednej strony zabawne stwierdzenie, lecz z drugiej z kolei nie bardzo zadowalające. Im mniej ludzi w danym kraju bowiem, tym większe podatki oraz droższe życie. Australia co prawda nie jest dużym kontynentem, lecz i tak na tak małe jej rozmiary, osób zamieszkujących to miejsce, wciąż jest za mało. Znaczną część ludności stanowią osoby przybywające z zagranicy w celach zarobkowych, które osiadają się tutaj już na stałe. W czasie wojen i trudnych sytuacji politycznych w Europie i na świecie, również wielu ludzi emigrowało ze swoich państw i się tutaj osiedliło. Pomimo tego jednak, że wielu ludzi nadal tutaj przybywa, gęstość zaludnienia wciąż jest bardzo niska. W niektórych miejscach jest bardzo wielu ludzi, więc może nam się wydawać, że nie ma z tym problemu, lecz w innych znowu nie ma nikogo, co sprawia, że Australia jest naprawdę słabo zaludniona.

Both comments and pings are currently closed.