Najmniejszy kontynent Ziemi

Najmniejszy kontynent Ziemi

Australia to najmniejszy kontynent na Ziemi. W jego środkowej części wyróżnić można wiele krain geograficznych. Są wśród tych krain wielkie pustynie: Wielka Pustynia Wiktorii, Wielka Pustynia Piaszczysta, pustynia Gibsona, Tanami oraz pustynia Simpsona. W tej części kontynentu australijskiego położone są także niegościnne góry Musgrave oraz góry MacDonnella. Wszystkie australijskie pustynie leżą w granicach Wyżyny Zachodnioaustralijskiej. Do ich powstania przyczyniło się między innymi położenie tej części Australii po obu stronach zwrotnika Raka. Wschodnia część środkowej część Australii to pustynia Simpsona. Obszar pustyni Simpsona pokryty jest piaszczystymi wydmami. Osiągają one długość nawet 120 km, a ich wysokość wynosi od 20 do 60 m. Wydmy te zbudowane z charakterystycznych, czerwonych piasków. Część północna pustyni Simpsona to pustynia kamienista, w okolicach jeziora Eyre z kolei ilasta. Jezioro Eyre jest jeziorem o zmiennej powierzchni. Jest ono jeziorem zbiornikowym dla wszystkich rzek okresowych, które przepływają przez Australię. Dno jeziora Eyre leży 18 m poniżej poziomu morza. Wielka Pustyni Wiktorii to najdalej na południe wysunięta pustynia na kontynencie. Na jej obszarze znajdują się rezerwaty Aborygenów i rezerwaty biosfery. W swej przeważającej część pustynia ta zajęta jest przez wydmy.

Both comments and pings are currently closed.