Najwyższe góry Australii

Najwyższe góry Australii

Wielkie Góry Wododziałowe to najwyższe góry Australii. Góry te nazywane są także Kordylierami Australii. Wielkie Góry Wododziałowe leżą na wschodnich krańcach Australii, ich powierzchnia jest osiem razy większa od powierzchni Karpat. Wielkie Góry Wododziałowe przebiegają z północy na południe i oddzielają nadmorskie żyzne niziny od śródlądowych obszarów, które są obszarami suchymi. Z punktu widzenia geologicznego ich przedłużeniem jest wyspa Tasmania. Najwyższą częścią Wielkich Gór Wododziałowych są Alpy Australijskie, Góry Błękitne, New England, Grampians oraz Liverpool. Najwyższym szczytem Australii jest Góra Kościuszki. Góra Kościuszki położona jest w Alpach Australijskich i osiąga wysokość 2228 m nad poziomem morza. Wielkie Góry Wododziałowe charakteryzują się zróżnicowaną budową geologiczną. W związku z tym ich obszar jest bardzo bogaty w surowce mineralne. Na ich obszarze występuje także kilka stref klimatycznych, co przyczynia się do występowania na ich obszarze bardzo zróżnicowanej roślinności. Są one porośnięte zarówno wiecznie zielonymi lasami eukaliptusowymi, lasem sawannowym, ale także roślinami spotykanymi w krajach śródziemnomorskich. W Wielkich Górach Wododziałowych znajdują się źródła największych rzek kontynentu, w tym rzek Darling i Murray. Na terenie Alp Australijskich w 1944 roku został utworzony Park Narodowy Kościuszki.

Both comments and pings are currently closed.