Nauka o Australii na angielskim

Nauka o Australii na angielskim

Język angielski jest jednym z podstawowych przedmiotów w szkole. Uczymy się go, aby móc kiedyś w przyszłości, w razie wyjazdu za granicę, umieć się swobodnie porozumieć. Warto bowiem zauważyć, że z tą mową spotykamy się nie tylko w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, czy w Australii bądź Kanadzie. Jest to język międzynarodowy, przez co praktycznie w każdym kraju w mniejszym lub większym stopniu, możemy się porozumieć. Często na lekcjach angielskiego mamy do czynienia z licznymi czytankami po angielsku. Wiele z nich dotyczy najciekawszych miejsc na świecie, tak, aby jeszcze bardziej zainteresować ucznia. Warto zauważyć, że dosyć często opisywanym kontynentem i państwem staje się Australia, w której notabene można naprawdę bardzo wiele zobaczyć. Młodzi ludzie, więc nie tylko uczą się wtedy języka i poszczególnych wyrazów, czy nazw własnych, jakie się tam stosuje, ale również mają szansę podziwiać wspaniałe widoki na zamieszczonych zdjęciach. Warto zauważyć, że w Australii język angielski jest mową urzędową, toteż ucząc się jej w szkole, gdy zauroczą nas wspaniałe widoki tego kraju i zechcemy do niego pojechać, nie będziemy mieć większych problemów z porozumieniem się z tubylcami. Jedyne, co może okazać się dla nas trudne to akcent, który w Australii bardzo różni się od brytyjskiego.

Both comments and pings are currently closed.