Nieoceniony pilot wycieczki

Nieoceniony pilot wycieczki

W przypadku turystyki zagranicznej, potrzeba wielu osób, które zapewniają turystom odpowiedni przebieg wypoczynku, zarówno przed, w trakcie jak i po wyjeździe. Wyjeżdżając z biurem podróży będziemy mieli zapewnioną opiekę pilota wycieczki. Osoby wykonujące ten zawód muszą wcześniej przejść odpowiedni kurs oraz zdać egzaminy państwowe. Dopiero wtedy zostaje im wydana legitymacja i identyfikator uprawniające do wykonywania zawodu. Czego zatem możemy oczekiwać od pilota wycieczki i jakie mieć wymagania co do jego osoby? W pewnym stopniu opiekuje się nami podczas wyjazdu, więc w nieprzewidzianych, awaryjnych sytuacjach to on jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów organizacyjnych. Musi oczywiście na poziomie komunikacyjnym znać język kraju, w którym rezyduje bądź posługiwać się językiem ustalonym z miejscowym kontrahentem. Do pilota należy dopełnienie realizacji wszystkich punktów, które znalazły się w opisie wycieczki. Przyjmuje się z góry, że dopuszczalne są pewne zmiany wynikające z działania sił wyższych. Jeżeli uznamy, iż sytuacja wymaga od nas złożenia reklamacji usługi, zwracamy się z tym również do pilota wycieczki. Może się również zdarzyć, iż uczestnicy wycieczki będą mieli wnioski dotyczące jej przebiegu. Należy zgłaszać je pilotowi. Widać zatem, że od tej właśnie osoby zależy w dużej mierze przebieg naszego wyjazdu.

Both comments and pings are currently closed.