Niziny Wewnętrzne Australii

Niziny Wewnętrzne Australii

Australia jest krajem o niezbyt zróżnicowanej rzeźbie terenu, jednak można na niej wyróżnić niewysokie góry oraz niziny. Niziny Wewnętrzne Australii znajdują się we wschodniej części kontynentu i tworzy je pas obniżeń ciągnący się wzdłuż południka. Składa się na niego zespół mniejszych nizin, w większości będących wzajemnym przedłużeniem. Na południu Australii leży nizina Murray, która znajduje się pomiędzy Górami Flindersa (od zachodu) a Alpami Australijskimi. Na jej obszarze znajdują się doliny rzeczne składające się na system rzeki Murray, od której wzięła się nazwa niziny. Na północnym wschodzie Nizin Wewnętrznych położona jest nizina Darling, na którą również składają się doliny rzeczne. Środkową część pasu Nizin Wewnętrznych zajmuje Kraina Strumieni, którą tworzą doliny rzek okresowych. Na południowym wschodzie Australii znajduje się Basen Jeziora Eyre, czyli najniższa część wszystkich terenów Australii. W najgłębszym punkcie depresja mierzy 16 metrów pod poziomem morza. Na zachodzie Nizin Wewnętrznych znajduje się Pustynia Simpsona, obszar o charakterze nizinnym, cechujący się wałami wydmowymi długimi na kilkadziesiąt kilometrów. Nizina Karpentaria znajduje się na północy Nizin Wewnętrznych i jest ich przedłużeniem, ale od pozostałych nizin oddziela ją nieduża Wyżyna Selwyn. Nizina Karpentaria otacza Zatokę Karpentaria.

Both comments and pings are currently closed.