Pająki w Australii

Pająki w Australii

Australia to kraj, w którym znajduje się najwięcej gatunków pająków na świecie. Ich ilość jest tak duża, że często mieszkańcy Australii mają do czynienia z prawdziwymi plagami pająków. Na terenie kraju znajdują się także skupiska pająków niezwykle niebezpiecznych dla człowieka. Posiadają one jad, który po ugryzieniu może prowadzić nawet do śmierci. Pająki pojawiają się nie tylko na terenach niezabudowanych. Są one także często spotykane w miastach i w domach czy różnych pomieszczeniach. Pająki te zazwyczaj mają duże rozmiary, jednak gatunki mieszkające w obrębach miast zazwyczaj nie są groźne ani jadowite. Prawdziwe jadowite pająki można spotkać jedynie na terenach zalesionych czy pustynnych poza granicami miast. Pomimo tego pająki w miastach mogą jednak być groźne. Jeden z gatunków pająków, którego odnóża mają długość około 5 centymetrów szuka schronienia zazwyczaj w samochodach lub starszych domach. Pająki takie czasami pojawiają się na oczach kierowców w najmniej odpowiednich momentach podczas jazdy. Osoby, które zostają zaskoczone przez pająki tego typu powodują stłuczki i wypadki. Jest to powszechny problem związany z pająkami tego gatunku w mieście. Dodatkowo pająki te są bardzo szybkie i niezwykle trudno jest je złapać. Pomimo tego na szczęście nie posiadają trującego jadu i nie gryzą.

Both comments and pings are currently closed.