Przebieg opadów w Australii

Przebieg opadów w Australii

Australia ze względu na umiejscowienie w kilku strefach klimatycznych cechuje się dość zróżnicowanym przebiegiem opadów atmosferycznych w ciągu roku. Opady letnie występują na północy kraju, nad Zwrotnikiem Koziorożca. Na południu natomiast mają miejsce opady zimowe. Wschód Australii cechuje się całorocznymi opadami atmosferycznymi, które nasilają się latem po zachodniej stronie gór i zimą po stronie wschodniej. Środkowa część lądu opanowana jest przed suchą lub skrajnie suchą odmianę klimatyczną, więc opady występują tam bardzo rzadko i w bardzo małych ilościach, lub w ogóle. Obszary znajdujące się w strefie klimatycznej podrównikowej, czyli: wybrzeże Kimberley, Ziemia Arnhema, półwysep Jork i wschodnia część Wielkich Gór Wododziałowych cechują się największą ilością opadów na całym kontynencie. Północno-wschodnia część Australii notuje opady nawet około 3500 mm rocznie. Tasmania również charakteryzuje się wzmożonymi opadami. Zachodnie wybrzeże doświadcza o wiele mniejszych ilości opadów atmosferycznych, nie przekraczających 1000 mm rocznie. Centrum kraju natomiast im głębiej w ląd, tym mniej otrzymuje opadów: od 500 mm w dół. Opady w Australii cechują się nieregularnym występowaniem i zróżnicowanym przebiegiem. Zdarzają się okresy opadów wyjątkowo intensywnych i nagłych, jak i wielomiesięczne, a nawet kilkuletnie okresy niemal całkiem suche.

Both comments and pings are currently closed.