Rdzenni mieszkańcy Australii

Rdzenni mieszkańcy Australii

Rdzenni mieszkańcy Australii to Aborygeni. Przybyli oni na tereny Australii już około 40-65 tysięcy lat temu. Prawdopodobnie przybyli z obszarów południowej Azji. Zajmowali się oni głównie łowiectwem i zbieractwem, prowadzili oni koczowniczy tryb życia zakładając swoje osady przede wszystkim w pobliżach zbiorników wodnych. Często się przemieszczali i zmieniali miejsce zamieszkania w poszukiwaniu nowych terytoriów. Dość liczna grupa Aborygenów australijskich dostała się także na wyspę Tasmanię i ją zasiedliła. Miało to miejsce około 10 tysięcy lat temu. Najczęściej polowali na zwierzęta takie jak na przykład kangury, których mięso było dla nich bardzo pożywne. Jedli także dzikie rośliny, jagody i orzechy. Aborygeni, którzy do dnia dzisiejszego zamieszkują Australię osiedli się głównie na terenach północnych i zachodnich, między innymi na obszarach Queenslandu, Australii Zachodniej i Terytorium Północnego. Można ich także znaleźć w licznych slumsach na terenach dużych miast w Australii. Aborygeni są zaliczani do czarnej rasy, a ich wygląd charakteryzuje się ciemną karnacją, długą głową, czarnymi włosami (najczęściej kręconymi), dużymi zębami oraz dość szerokim nosem. Religia Aborygenów jest ściśle powiązana z ich filozofią życiową. Głównie czcili oni ziemię i duchy, które nad nią czuwały.

Both comments and pings are currently closed.