Roślinność występująca w Australii

Roślinność występująca w Australii

Australia jest kontynentem umieszczonym w różnych strefach klimatycznych, a co za tym idzie, występująca na nim szata roślinna jest dosyć zróżnicowana. Większość kontynentu, a zwłaszcza jego centralna część pokryta jest terenami pustynnymi, więc w kraju ilościowo dominuje roślinność suchoroślowa, dostosowana do trudnych warunków pustyń, półpustyń i sawann. Wschodnia część kontynentu cechuje się klimatem wilgotniejszym, więc występuje na niej roślinność bardziej rozwinięta i w znacznie większej ilości gatunków. Bujną roślinnością charakteryzuje się także Tasmania, która znajduje się po części w klimacie umiarkowanym i posiada wiele jezior polodowcowych. Do roślin występujących na najbardziej wymagających, suchych terenach Australii należą eukaliptusy, łobody, karłowate akacje i kazuaryny. Stepy są porośnięte twardolistnymi trawami. W wilgotniejszych częściach kraju występują lasy monsunowe, lasy wawrzynolistne i zimozielone zarośla. Półwysep Jork znajduje się w klimatycznej strefie podrównikowej, więc rosną na nim lasy podrównikowe charakteryzujące się następującymi gatunkami roślin: palmami, lianami, figowcami, pandanami i epifitami. Północne wybrzeża charakteryzują się namorzynami. Wielkie Góry Wododziałowe porastają drzewa iglaste i wiecznie zielone lasy występujące w klimatach umiarkowanym i podzwrotnikowym.

Both comments and pings are currently closed.