Temperatura powietrza w Australii

Temperatura powietrza w Australii

Szerokość geograficzna kontynentu, jego umiejscowienie w różnych strefach klimatycznych i pozorny ruch słońca w ciągu roku wpływa na temperaturę występującą w ciągu roku w Australii. Ze względu na położenie kontynentu na półkuli południowej, pory roku zachodzą na nim w innych terminach, niż w krajach kontynentów położonych na półkuli północnej. Najcieplejszym miesiącem w roku jest w Australii styczeń. W tym okresie najwyższe średnie temperatury panują na zachodzie kraju i wynoszą około 33 stopni C. Na południu natomiast temperatury się obniżają, nawet o połowę w klimacie umiarkowanym, w którym leży obrzeże Tasmanii. W lipcu występują najniższe temperatury w roku; w południowo-zachodniej części Australii spadają poniżej 10 stopni C, dochodząc nawet do 0 stopni C. Śnieg raczej nie utrzymuje się w ciągu zimy, która trwa od czerwca do września. Rekordowo niska temperatura została zanotowana w Australii w lipcu 1945 roku w Charlotte Pass, na wysokości 1830 metrów n. p. m. i wynosiła ona -22 stopnie C. Natomiast rekordowo wysoka temperatura wystąpiła w Clouncurry w styczniu 1889 i doszła ona do 53,1 stopnia C. Kraj ten cechuje duży kontynentalizm termiczny, co oznacza, że w jego centrum amplitudy temperatur są o wiele większe, niż na wybrzeżach. W Australii różnica wynosi aż 10 stopni C.

Both comments and pings are currently closed.