Wielkie Góry Wododziałowe

Wielkie Góry Wododziałowe

Najwyżej wzniesioną część Australii stanowią Wielkie Góry Wododziałowe, które znajdują się przy wschodnim wybrzeżu kraju, momentami dochodząc aż do wód Oceanu Spokojnego. Mają długość ok. 4000 kilometrów, a ich najszersze miejsce wynosi 800 kilometrów. Na południu kraju zwęża się do 250 kilometrów. Wielkie Góry Wododziałowe nie należą do najwyższych gór, niewielki ich obszar przekracza nawet 1000 metrów n. p. m. Najwyższym fragmentem Gór Wododziałowych są Alpy Australijskie, zwane także Górami Śnieżnymi. Wśród nich znajduje się najwyższy szczyt Australii – Góra Kościuszki, która wznosi się na wysokość 2228 metrów n. p. m. Poza tymi terenami Wielkie Góry Wododziałowe dzielą się na mniejsze pasma o niedużej wysokości, przedzielone dolinami i tektonicznymi obniżeniami. Na północy Wielkie Góry Wododziałowe zwężają się, między nimi leży Wyżyna Atherton o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Góry nie przekraczają tam wysokości 1600 metrów n. p. m. Od Półwyspu Jork góry znacznie się obniżają, nawet poniżej 700 metrów n. p. m. Od południa Wielkie Góry Wododziałowe przedłuża Tasmania, której centralna część jest wyżyną o wysokości około 1000 metrów n. p. m. Znajduje się tam również najwyższy szczyt wyspy, Mount Ossa, który osiąga wysokość 1617 metrów n. p. m. Pozostałe tereny Tasmanii, głównie na jej wybrzeżach, mają charakter nizinny.

Both comments and pings are currently closed.