Zwierzęta zamieszkujące Australię

Zwierzęta zamieszkujące Australię

Fauna Australii jest niezwykle bogata. Na jej terenie znajduje się wiele gatunków zwierząt, także bardzo groźnych i drapieżnych oraz jadowitych. Jest to kraj powszechnie uważany za niebezpieczny ze względu na mnogość zwierząt, które zagrażają zdrowiu lub życiu człowieka. Zwierzęta te to między innymi jadowite węże oraz pająki i drapieżniki takie jak lwy i tygrysy. Ssaki żyjące na terytorium Australii to między innymi różne odmiany torbaczy, na przykład kangury, które są jednym z symboli Australii. W kraju tym można spotkać także niedźwiedzie koala, leniwce, wilki, mrówkojady czy stekowce. Stekowce to jeden z najbardziej prymitywnych gatunków ssaków. Ich charakterystyczną cechą jest składanie jajek podczas rozmnażania, w przeciwieństwie do innych gatunków ssaków, które rodzą młode. Stekowce są podobne do gadów. Australia to także kraj zamieszkiwany przez diabły tasmańskie, lemury, susły, ryjówki, wiewiórki czy nutrie. Ptaki jakie można zobaczyć w Australii to między innymi emu, kazuary, czerwionki, miodojady, srokacze czy gąszczaki. Najbardziej liczny gatunek ptaków w Australii to papugi. Kraj ten jest nazywany krainą papug ze względu na ich mnogość na jego terenach. Najczęściej można zaobserwować papugi z rodziny kakadu, papug falistych, zimorodek, kakabur chichotliwych oraz papug właściwych.

Both comments and pings are currently closed.