Baseny artezyjskie Australii

Baseny artezyjskie Australii

1/3 powierzchni Australii zajmują baseny wód artezyjskich. Ponieważ w Australii liczba opadów jest bardzo niewielka, brakuje w niej także stałych wód powierzchniowych, baseny artezyjskie są najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę kontynentu australijskiego. Na obszarze Australii można wyróżnić 11 basenów artezyjskich o zróżnicowanej wielkości. Największy spośród tych basenów nazywany jest Wielkim Basenem Artezyjskim. Wielki Basen Artezyjski położony jest w kierunku zachodnim od Wielkich Gór Wododziałowych. Rozciąga się od położonego na południu jeziora Eyre do położonej na północy zatoki Karpentaria. Przeważająca część Wielkiego Basenu Artezyjskiego położona jest w stanie Queensland, ale obejmuje on także część Australii Południowej, niewielką część Terytorium Północnego oraz Nowej Południowej Walii. W granicach Wielkiego Basenu Artezyjskiego położona jest Nizina Środkowo-australijska, ale także pustynia Strzeleckiego, Simpsona i pustynia Tirari. Pustynie te są pustyniami piaszczystymi, w obrębie basenu położona jest także kamienista pustynia Sturta. Wielki Basen Artezyjski pozostaje pod wpływem klimatu suchego i skrajnie suchego. Roczna suma opadów w rejonie basenu wynosi maksymalnie 300 mm w ciągu roku. Obszar Wielkiego Basenu Artezyjskiego to obszar w większości bezodpływowy.

Both comments and pings are currently closed.