Gleby występujące w Australii

Gleby występujące w Australii

Australia to kontynent o dość mało zróżnicowanej rzeźbie terenu, na który wpływ mają różne strefy klimatyczne. W większości zajmują go tereny pustynne, jedynie na obrzeżach znajdują się strefy wilgotne, szczególnie zaś na wschodzie kraju. Gleba występująca na terenie Australii jest więc dość zróżnicowana i jej cechy zależą oczywiście od szerokości geograficznej, w której występuje oraz panujących tam warunków. Centralna i południowa część kraju posiada w większości gleby suche: piaszczyste i gliniasto-ilaste aridisole. Cechują się one bardzo nikłymi procesami glebotwórczymi. Na tych terenach występują również gleby słone. Na północy kontynentu klimat jest o wiele wilgotniejszy, za czym idzie większe zróżnicowanie występujących tam gleb. Na terenie półwyspu Jork i Ziemi Arnhema znajdują gleby ferralitowe, które cechuje zakwaszenie i zbielicowanie. Czarne i szare gleby występują po zachodniej stronie Wielkich Gór Wododziałowych, czyli od strony lądu. Obszary nadbrzeżne na północy i południu zawierają gleby cynamonowe. Górskie tereny kontynentu australijskiego składają się głównie z gleb inicjalnych o charakterze pustynnym lub kamienistym. Na terenie Wielkich Gór Wododziałowych poza glebami inicjalnymi występują także gleby brunatne i rankery, czyli gleby wykształcone z masywnych skał.

Both comments and pings are currently closed.