Jeziora w Australii

Jeziora w Australii

Jezior w Australii nie brakuje, jednak w większości stanowią one bezodpływowe skupiska. Największą ich część można znaleźć w południowej części kontynentu, na terenie Centralnej Depresji. Największym jeziorem Australii jest jezioro Eyre, którego powierzchnia wynosi około 9000 km kwadratowych, chociaż zmienia się wraz z porą roku i liczbą opadów atmosferycznych. Niektóre jeziora występują wyłącznie w latach, kiedy opady atmosferyczne są wystarczająco nasilone. Australia Zachodnia posiada jeziora Barlee, Cowan, Moore i Raeside. W środkowa części kontynentu znajduje się jezioro Carnegie, a w Australii zachodnio-północnej jeziora Barlee, Macdonald, Mackay i Hopkins. Na północnym terenie Australii największym jeziorem jest Jezioro Amadeusza. Na zachodzie znajduje się specyficzne jezioro o nazwie Disappointment, co oznacza rozczarowanie. Nazywa się tak dlatego, ponieważ zawiera słoną wodę. Wielkie Góry Wododziałowe oraz góry Tasmanii również posiadają kilka jezior, tym razem słodkowodnych. Tasmania szczyci się jeziorami polodowcowymi, ponieważ w epoce plejstocenu jej teren był pokryty lądolodem o wielkości ponad 5 tysięcy kilometrów kwadratowych. Północna część Australii pokryta jest podmokłym terenem, który nazywa się Błotami Arafura. W okresach pory deszczowej znacznie utrudnia on dostęp do tych terenów.

Both comments and pings are currently closed.