Najbardziej suchy kontynent

Najbardziej suchy kontynent

Spośród wszystkich kontynentów kontynent australijski jest najbardziej suchym kontynentem. Większość rzek, które znajdują się w kierunku zachodnim od Wielkich Gór Wododziałowych to rzeki okresowe. Wzbierają one gwałtownie po ulewnych deszczach, lecz wysychają w porze suchej. W południowej i zachodniej części kontynentu występują słone jeziora. Są one jednak płytkie, a ich powierzchnia jest zmienna. W okresie lata jeziora te zamieniają się często w słone grzęzawiska. Prawie 60 % powierzchni kontynentu to obszary bezodpływowe. Rzeki stałe znajdują się jedynie w kierunku wschodnim od Wielkich Gór Wododziałowych. Są to rzeki krótkie, ale obfitują one w wodę przez cały rok. Jedną z rzek kontynentu australijskiego jest rzeka Murray. Rzeka ta została odkryta przez ekspedycję pod kierunkiem Hume’a i Hovella w roku 1824. Nazwa rzeki pochodzi od nazwiska brytyjskiego ministra ds. kolonii. Na kontynencie australijskim jest około 800 jezior. Większość tych jezior to jeziora słone. Spośród tych jezior około 30 ma powierzchnię przekraczającą 1000 km kwadratowych. Największe jeziora kontynentu to między innymi jezioro Torrens, Frome, Eyre i Gairdner. Jeziora te położone są w Australii Południowej. Spośród tych wymienionych jezior największe to jezioro Eyre. Jezioro to położone jest w depresji, a składa się z 2 połączonych kanałem akwenów.

Both comments and pings are currently closed.