Najmniejszy i najbardziej suchy kontynent

Najmniejszy i najbardziej suchy kontynent

Australia położona jest na półkuli południowej, na kontynencie o tej samej nazwie. Kontynent australijski jest najmniejszym, najbardziej płaskim i jednocześnie najbardziej suchym kontynentem spośród wszystkich kontynentów. 40 % powierzchni Australii leży w strefie tropikalnej, 1/3 powierzchni kontynentu pokrywają pustynie. Na wschodzie Australii znajduje się łańcuch Alp Australijskich, którego najwyższym szczytem jest Góra Kościuszki. Na obszarze Australii panują bardzo zróżnicowane warunki klimatyczne, począwszy od klimatu gorącego po klimat umiarkowany. W Australii żyje bardzo wiele unikatowych gatunków zwierząt: koale, kangury, diabły tasmańskie. Kraj ten zasiedla około 800 gatunków ptaków, w tym między innymi emu. Odkrywanie kontynentu australijskiego trwało do lat 20-tych XX wieku. W odkryciach tych mieli swój udział także Polacy: P. Strzelecki, S. Wiśniowski, S. Korzeliński i S. Malinowski. Rdzenną ludnością Australii są Aborygeni. Najwcześniej zostało skolonizowane wschodnie wybrzeże Australii. Pierwszymi kolonizatorami byli brytyjscy skazańcy, którzy wylądowali u wybrzeży Australii w roku 1788. Stolicą Australii jest Canberra, ale największe miasto kraju to Sydney. Inne główne miasta to Melbourne, Brisbane, Darwin i Perth. Głową państwa australijskiego jest w chwili obecnej królowa Elżbieta II, którą reprezentuje gubernator generalny.

Both comments and pings are currently closed.