O Alpach Australijskich

O Alpach Australijskich

Częścią Wielkich Gór Wododziałowych są Alpy Australijskie. Najwyższym szczytem Alp Australijskich jest Góra Kościuszki. Wysokość Góry Kościuszki została określona przez polskiego geografa, geologa i podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego. Paweł Edmund Strzelecki nie tylko określił wysokość tej góry, ale także nadał jej nazwę oraz odkrył najwyższe pasmo Wielkich Gór Wododziałowych, którym są Góry Śnieżne. Południowa część Wielkich Gór Wododziałowych wraz z Alpami Australijskimi jest częścią najlepiej zagospodarowaną pod względem turystycznym. Na terenie Alp australijskich znajduje się utworzony w 1944 roku Park Narodowy Kościuszki. Park ten zajmuje powierzchnię 6460 km kwadratowych. Na terenie parku ochroną objęte zostały formy krasowe,w tym około 60 jaskiń z bogatą szatą naciekową. Na terenie parku występuje alpejska rzeźba terenu: wiele moren, pól i jezior polodowcowych. Na terenie parku żyje wiele różnych gatunków zwierząt: kangury olbrzymie, dziobaki, kolczatki i szare górskie kangury. Wśród turystów popularnością cieszy się Thredbo, które jest miejscem wypadowym na Górę Kościuszki. Miłośnicy ptaków bardzo chętnie odwiedzają z kolei Park Narodowy Lamington. W parku tym żyje niezwykle wiele gatunków ptaków. Ich obserwowanie umożliwiają obserwacyjne ambony. Dodatkową atrakcją tego parku jest zbudowany na wysokości 15 m nad ziemią most wiszący.

Both comments and pings are currently closed.