Obszary Platformy Australijskiej

Obszary Platformy Australijskiej

Platforma Australijska zajmuje największą część Australii (ponad połowę jej terytorium) i obok jej gór oraz nizin jest najbardziej monotonnie ukształtowaną formą terenu. Obszar ten cechuje się równą wysokością nad poziom morza. Na krajobraz Platformy Australijskiej składają się niewielkie pasma górskie, monolity skalne, wały wydmowe, góry wyspowe oraz suche wąwozy i doliny. Układ rzeźby terenu wygląda następująco: centralną część plafformy stanowią obszary wyżynne, na obrzeżach uplasowane są niziny, na krańcach natomiast pasma górskie. Wśród nich znajdują się Góry Centralne (inaczej Góry Macdanonella) i Góry Musgrave. Oba te pasma górskie średnią wysokością nie przekraczają 1400 metrów n. p. m. Najwyższym szczytem Gór Centralnych jest Mount Liebig o wysokości 1522 metrów n. p. m., a Gór Musgrave szczyt Mount Woodroffe o wysokości 1440 metrów n. p. m. Oba równikowe pasma oddziela Rów Amadeusza, który jest znany z występującego w nim monolitu skalnego, będącego przedmiotem kultu aborygenów i nazywającego się Ayers Rock. Do pustynnych terenów Platformy Australijskiej zalicza się leżącą na południu Wielką Pustynię Wiktorii z krajobrazem wydmowym, znajdującą się na zachodzie Pustynię Gibsona, która jest uważana za najbardziej niedostępną część kraju oraz leżącą na północy Wielką Pustynię Piaszczystą, która na północnym wschodzie przedłużona zostaje przez Pustynię Tanami.

Both comments and pings are currently closed.