Ukształtowanie zachodniego wybrzeża Australii

Ukształtowanie zachodniego wybrzeża Australii

Wybrzeże od strony północno-zachodniej jest oblewane przez wody Morza Timor oraz Oceanu Indyjskiego. Jego umowny początek znajduje się w miejscu Zatoki Józefa Bonapartego i ciągnie się aż do Przylądka Północno-Zachodniego. Zatoka Józefa Bonapartego charakteryzuje się przy tym linią brzegową urozmaiconą rzekami: Victoria, Daly i Ord. Wybrzeże cechuje niski stan, namorzyny i liczne bagna. Na obszarze Kimberley znajdują się niewielkie zatoki. U brzegów Wielkiej Pustyni Piaszczystej linia brzegowa jest niemal zupełnie wyrównana. W tym miejscu wybrzeże jest również niewysokie, posiada wiele plaż, a w niektórych jego fragmentach pustynia podchodzi aż do samego brzegu. W dalszej części, od miasta Port Hedland aż do Przylądka Północno-Zachodniego, umiarkowane rozwinięcie wybrzeża charakteryzuje się występowaniem kilku niewielkich wysp, przykładowo Wyspy Barrowa. Wybrzeże zachodnie kończy się na Przylądku Leeuwin. Od tej strony linia brzegowa jest słabo rozwinięta, w niektórych miejscach występują niewielkie zatoki, między innymi Zatoka Rekinia. Wybrzeże jest dość zróżnicowane pod względem wysokości, miejscami jest bardzo niskie, natomiast na niektórych fragmentach zmienia się w wysokie klify. Przy terenach pustynnych wybrzeże jest piaszczyste i wyrównane, natomiast w innych miejscach przybiera postać skalistą.

Both comments and pings are currently closed.