Ustrój polityczny Australii

Ustrój polityczny Australii

Panującym formalnie w Australii ustrojem politycznym jest monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem, na której czele znajduje się Królowa Australii, której tytuł zachowuje panujący aktualnie monarcha brytyjski zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez parlament australijski w 1971 roku. Królową Australii, obecnie Elżbietę II, reprezentuje gubernator generalny (obecnie tę funkcję sprawuje Quentin Bryce). Premierem Australii jest natomiast Julia Gillard. Jeśli chodzi o władzę ustawodawczą, składają się na nią dwie izby parlamentu, którego członków wybiera się poprzez głosowanie powszechne. Senat składa się z 76 senatorów, których kadencja trwa 6 lat. Znajduje się wśród nich 12 przedstawicieli każdego ze stanów Australii oraz po dwóch delegatów Terytorium Północnego oraz Australijskiego Terytorium Stołecznego. Izba Reprezentantów natomiast ma trzyletnią kadencję i stanowi ją 150 deputowanych. Władza wykonawcza leży w rękach rządu i formalnie jej przedstawicielem jest gubernator generalny, natomiast w praktyce na czele rządu stoi premier. Władze na wyłączność zajmują się sprawą obrony państwa, polityki zagranicznej, handlu zagranicznego i imigracji. Uczestnictwo w wyborach powszechnych mogą brać wszyscy obywatele Australii, którzy ukończyli 18 lat życia. Ponadto wybory są obowiązkowe i nieprzystąpienie do nich wiąże się z niewielką karą grzywny.

Both comments and pings are currently closed.